ارائه مشاوره و طراحی قالب های پت

  • ارائه مشاوره و طراحی انواع قالب های pet

گروه صنعتی فول تکنیک با تجربه ساخت چند ده قالب اختصاصی تولید بطری پت در طرح ها و مدل های مختلف آماده ساخت انواع قالب با درج نشان اختصلصی شرکت شما می باشد.