اندازه برداری سه بعدی

  • اسکن و اندازه برداری سه بعدی(اپتیک)

اندازه برداری نوری قطعات به صورت سه بعدی توسط دوربین سه بعدی فوق پیشرفته ۵ مگا پیکسل