پرینت سه بعدی

  • نمونه سازی سریع و پرینت سه بعدی

گروه صنعتی فول تکنیک  دارای امکان ساخت تمامی قطعات به روش پرینت سه بعدی می باشد.